• <Xem thêm trên Intel.com

Công nghệ Bảo vệ Dữ liệu Intel® với AES-NI và Khóa Bảo mật

Chỉ lệnh Mới cho Chuẩn Mã hóa Nâng cao của Intel® (Intel® AES-NI) bảo vệ dữ liệu và bảo mật nhanh chóng với giá cả phải chăng

Đó là gì?

Intel® AES-NI là bộ chỉ lệnh mã hóa mới, cải thiện thuật toán Chuẩn Mã hóa Nâng cao (AES) và gia tăng tốc độ mã hóa dữ liệu của dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Core™.

Bao gồm bảy chỉ lệnh mới, Intel® AES-NI giúp môi trường CNTT của bạn trở nên nhanh hơn, bảo vệ dữ liệu với giá cả phải chăng và cung cấp sự bảo mật tốt hơn, giúp thực hiện mã hóa cho các khu vực mà trước đây bạn không thể.

Intel® AES-NI

Chỉ lệnh Mới cho Chuẩn Mã hóa Nâng cao của Intel®

chỉ lệnh mới cho intel aes

Tại sao Chỉ lệnh Mới cho Intel® AES (Intel® AES-NI) có ý nghĩa quan trọng

Mã hóa thường được xem là là cách tốt nhất để bảo mật các dữ liệu kinh doanh quan trọng, và AES là tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất để bảo vệ dữ liệu lưu thông trên mạng, dữ liệu cá nhân, và cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp.

Với các tiến bộ gần đây của điện toán đám mây, các thông tin cá nhân hoặc thông tin kinh doanh quan trọng thoát ra khỏi môi trường CNTT truyền thống. Vì thế một tiêu chuẩn mã hóa an toàn và được sử dụng rộng rãi hơn như AES và các cơ chế tăng tốc như Intel® AES-NI là hết sức cần thiết.

Thật may mắn, AES là một chuẩn mã hóa được triển khai rộng rãi để bảo vệ dữ liệu lưu thông trên mạng, dữ liệu cá nhân, và cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp; và Intel® AES-NI có thể được sử dụng để tăng tốc mã hóa AES. Với những phương án hiệu quả, kinh tế và linh hoạt, Intel® AES-NI có thể giúp doanh nghiệp bạn phát triển mà không phải lo lắng về các mối đe dọa ngày một gia tăng.

Nó hoạt động ra sao

Bằng cách đưa một số bước nhỏ chuyên sâu của thuật toán AES vào phần cứng, Intel® AES-NI củng cố và gia tăng tốc độ thực hiện ứng dụng AES.

Bảy chỉ lệnh mới tích hợp trong Intel® AES-NI giúp gia tăng tốc độ mã hóa, giải mã, cải thiện quá trình tạo lập khóa và thao tác ma trận, thực hiện tất cả và đồng thời hỗ trợ quá trình carry-less multiplication (nhân không nhớ).

Điều này giúp giảm bớt các lo lắng về hiệu năng của ứng dụng, thường gặp khi xử lý mật mã bằng phương pháp truyền thống, đồng thời nâng cao bảo mật bằng cách xử lý các cuộc tấn công kênh phụ trên AES, thường gặp với phương pháp tra bảng của phần mềm truyền thống.

Giá trị Kết hợp: Công nghệ Bảo vệ Dữ liệu Intel® với AES-NI và Khóa Bảo mật

Kỹ thuật mã hóa là nền tảng cho việc bảo vệ dữ liệu, và kỹ thuật mã hóa thực hiện dựa trên: 

  1. Thuật toán tốt, cụ thể như AES, và 
  2. Khóa tốt, cụ thể như các số ngẫu nhiên tốt.

Intel® AES-NI và Chỉ lệnh Khóa Bảo mật Intel® >

Bộ tạo Số Ngẫu nhiên Kỹ thuật số Intel® (DRNG) >

Thông tin thêm

Cách Intel® AES-NI bảo vệ dữ liệu của bạn

video icon

Intel® AES-NI offers new instructions that speed up enterprise encryption and offer better performance, security, and more.

Xem thử sản phẩm >

Bảo vệ dữ liệu

Covers Intel® AES New Instructions, its usage models, performance improvements, and cryptographic libraries.

Đọc báo cáo chi tiết >