Bật/tắt thanh so sánh

Đã xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu của bạn

Vui lòng làm mới trang hoặc quay lại trang chủ

1 Bộ xử lý Intel® Core™ M

Hiệu quả năng lượng dựa trên các ước tính của Intel SPEC CPU2006 cả về hiệu năng và công suất lõi. So sánh được thực hiện với thế hệ trước của Intel và bộ xử lý dòng Intel Core.

2 Bộ xử lý Intel không xung đột

“Không xung đột” nghĩa là "không xung đột DRC", do Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ quy định, có nghĩa là các sản phẩm không chứa khoáng chất xung đột (thiếc, tantali, vônfram và/hoặc vàng), vốn hỗ trợ tài chính hoặc mang lại lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho các nhóm vũ trang tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) hoặc các quốc gia tiếp giáp. Intel cũng sử dụng thuật ngữ "không xung đột" theo nghĩa rộng hơn để chỉ các nhà cung ứng, chuỗi cung ứng, các nhà máy nung và luyện kim cung cấp khoáng chất xung đột không tài trợ cho xung đột ở DRC hoặc các nước lân cận. Bộ xử lý Intel được sản xuất trước ngày 1 tháng 1 năm 2013 không được xác nhận là không xung đột. Ký hiệu không xung đột chỉ để chỉ sản phẩm được sản xuất sau ngày này. Đối với Bộ xử lý trong hộp Intel, ký hiệu không xung đột chỉ để chỉ bộ xử lý, không để chỉ bất kỳ cấu phần nào khác bao gồm cả phụ kiện, như bộ tản nhiệt/bộ làm mát.

Please rotate your device